Vahşi Doğada Yemek Kavgası

Vahşi hayvanlar kış ayının zor şartlarında buldukları yemeği paylaşmak istemiyorlar.

Tilki ve kartal bir ziyafet için çarpışıyorlar. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere kazan kartal oluyor.